Sleherna stavbna preteklost se izrisuje iz specifičnih kulturnih, zgodovinskih in političnih okoliščin. Le-te oblikujejo ustroj arhitekturne podobe, poosebljajo njen značaj, ki skozi čas postaja vedno bolj divergenten od svojega nastanka.

Naloga preobrazbe namenske rabe prostora in z njo povezane obstoječe stavbne substance se zato uvršča med najbolj kreativne in odgovorne izzive arhitekturne stroke.

Proces rekonstrukcije zahteva inventivne rešitve, znotraj katerih je potrebno razslojiti obstoječo substanco na sloj kompatibilne materije, s katero se izkorišča potencial ponovne rabe ter na sloj izključujoče materije, ki ovira vzpostavitev novih programskih in funkcionalnih potreb. Uravnotežen princip razslojevanja obeh materij predstavlja izziv  v smislu iskanja novih rešitev, s katerimi obstoječa stavba ne le ohranja svojo vizualno podobo, temveč oblikuje nove originalne in neponovljive prostorske rešitve, ki objektu dajejo “dodano vrednost”.

Gostilna je bila priča pogostega spreminjanja do te mere, da  sedaj v objektu ni skoraj nobenega stavbarskega motiva, kot so na primer štukature ali druge rustikalne obdelave.Njena dediščina je bistveno bolj bogata v slogovni pestrosti  stavbnega skeleta.

Pri načrtovanju prenove oziroma revitalizacije predlagamo preplet dveh principov  oblikovalskih strategij, znotraj katerih staro in novo oblikujeta medsebojni izraz na različnih historičnih ravneh.

Prvi oblikovalski princip je strukturiranje časovnih, vsebinskih in značajnih komponent stavbe. Prvenstveno izhodišče je prezentacija historične podobe stavbe, iz katere izhaja osnovno pojmovanje estetike in kvalitativno merilo njene pojavnosti.

Drugi princip predstavlja želja po optimalni tlorisni izrabi stavbnega fundusa. Optimiranje programskih in funkcionalnih pričakovanj uporabnika je izhodišče, povezano s tehnologijo uporabe ter upoštevanjem veljavnih predpisov s področja graditve in uporabe objektov.

Načelo rekonstrukcije starega in novega naj bo  v projektu zastavljeno po principu sozvočja, v iskanju harmonij v proporcih, materialih, barvni in strukturni nevtralnosti ter moderni interpretaciji zgodovine.

Želja je, da bo stavba  po prenovi  predstavljala homogeno celoto, sestavljeno iz  fragmentov obstoječih in rekonstruiranih stavbnih struktur.

Prenovljena  stavba in  nova vsebina lahko odločilno pripomorejo k ponovnemu razcvetu enega najstarejših lendavskih lokalov.

TipPRENOVA + INTERIER
LokacijaLendava
Naročnikprivate
AvtorjiKatjuša Kranjc + Rok Kuhar
Projektna skupinaMaja Valentič, Aleš Žmauc, Vesna Draksler
Projekt2016
Realizacija-
Statusin progress
Fotografija-

8/Users/aleszmavc/Desktop/lendava_klet_komora2d.dwg79325